Gait noar Dieka

Gait kek op de klokke, iets veur iene. En zie bin pas net an’t twiede veurgerecht. Zien moe ef zich weer ies as’n onwieze loopn uutsloovn in de keukn. “Dat eurt zo met Kerstmis”, had ze Gait toe-e-beetn. I-j dacht ‘r zijne van. Over ‘n half uur muttie in de bus zittn, met Markelo als bestemmige. Zoals ‘t eurt goan ze vanuut Gaellemuun met een bus of viere noar Dieka op twiede Kerstdag. En Gait mut doar ook bi-j ween, moar dan mut zien moe wel een bietien gank maakn.
Zie em net een köppien soep e-had en d’r kump nou zalm an. En doarnoa kump de ‘signature dish’ van zien moe: ‘n rullegien. Ie wietn weh, vleis in zo’n nettien. Met eerappelkrokketies. En doarnoa nog Viennetta toe, met een likkien affekoat.

Moar zover mut ‘t allemoale nog koomn. Vooralsnog mut de inmiddels 18-joarige Gait dat allemoale binn’n 36 minuutn achter de koezn zien te stouwen, wil i-j immers nog mee kunnen in de bus noar Dieka. En de bus wacht op gien-iene. De zalm skoevde Gait a’sn bulldozer noar binn’n. “Zo, ie em onger”, zegt zien oma. Zien va begint te lachen. “Nou, onger zalt niet ween. Onze Gait zit op iete koolties. I-j mut de bus noar Dieka haaln.” Zien va kek op ‘t orloge. “En die get over precies 31 minuutn.” 

‘Tis niet allienig de gezelligheid woarveur Gait in de bus mut stappn. Ast goed is, get Nienke ook mee. De Nienke woarvan i-j nog steeds niet ielemoale wet wat er met Biestemerkeumpien nou precies plaets-e-vund’n ef. En ‘t leste woar Gait op zit te wacht’n, bin die twintig touringcars met bronstige gasten uut dorpen as Spakenburg, Kootwijk en Stappest die um Nienke loop’n spring’n terwijl i-j zelf thuus op de banke zit te verpieteren. Dat giet ‘m niet gebeurn. Maer dan mag moejer wel aanmaakn, want ‘t duurt ‘m allemoale net ies te lank. “Hoe kump ‘t met dat vleis en eerappelkrokketies”, bleerde zien oma deur de keuken. “Ow zeune wil d’r zo zuuties an wel vandeur.” Gait zien moe gebaard met eur aandn dat ze allemoale maar eempies kalm an mun doen, alles kump goed. 

Zodra de eerappelkrokketies op toafel stoan, schept Gait op. I-j kan de verleiding niet weerstoan en stopt ‘r snel iene in zien mond. “Foi”, zegt Gait teegn zichzelf, “wat bin die diggies nog iete van binnn.” Zien va en oma skietn in de lach. “Doet nou kalm, straks zittie niet in Markelo, moar bi-j de EHBO. Eindigt ook op een OOOO, maer doar krie-j gien bier a-j een muntien neerleggn.” Gait kek zien va an en skiet óók in de lach.
Via de groepswhatsapp koom de eerste beriggies al binn’n van zien moatn die op de Kaai stoan. Mooi köppeltien bi-j menare, dat mut e-zegt. 

De Viennetta mag i-j van zien moe loatn skietn. “Kalm an doen, ‘t kan glad ween in disse tied van’t joar”, asof Gait straks zelf achter ‘t stuur van zo’n touringcar zöl stappn. I-j is al lange bliede dat i-j van toafel mag. Gait dendert met een noodgang de badkamer in, smeert nog een likkien van die gele kruidvat gel in zien anders zo flaertbossien en dut zien neje luchien op. Paco Rabanne – 1 Million. Kreegn van de Kerstman, al zien moatn em dat luchien ook. En zovuule verstand ef i-j d’r ook niet van, dus dat leek ‘m weh fellig. 

“Ek goa ‘eur”, skroewt i-j bi-j de veurdeure. De klokke gef an dat i-j nog vier minuutn ef. Loopn zöl ‘m zeker tien minuutn kostn, de fiesse zöl ‘t beste ween. Maer ‘t skut ‘m in de kop dat zien engn fiessie gien wiend in de baand ef. ‘T wurd die van zien va. Gait trapt emzelf ‘t leplazerus. ‘T zwiet parelt ‘m van’t veureufd. I-j kump niemand teegn, ie kun wel met een kenon deur de stroate skietn. Op de kruusing bi-j de Simondsstroate nemp i-j veurrang, om zo toch zeker weer vier telln extra winst te pakkn.
Op de Kaai ziet i-j de bus al stoan. Er stet er gien iene meer buutn te rookn, dat is wel een teekn dat ‘t allemoale krap is qua tied. De fiesse van zien va parkeert i-j ietwat foekserig teegn de etelaezie van ‘de Gruune’, en in galop trekt i-j een klein sprintien richting de deure van de bus. Zien moat Enke ef een plekkien veur ‘m vri-j eholdn, loopnt deur ‘t gankpad waaiert een Tsunami van Paco Rabanne – 1 Million. “Goede keuze”, dacht Gait bi-j zichzelf. Enke ef ‘m al een flessien bier ontkurkt en i-j ploft noast ‘m neer. Enke rök ‘n paar keer. “Wat roek ‘ie lekker, ne-j luchien?” Gait sköt in de lach. De bus zet gank noar Markelo, mét Gait. 

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.